štěňátka 5 denAno, naše barevná štěňátka den co den sleduje široká chovatelská i laická veřejnost. Užívejte si to, protože příště udělám vše proto, aby se narodila jen ta rezatá! A i když to bude asi trošku nuda, tak to však má být správně!

Poslední tři dny jsem v intenzivním osobním písemném i telefonickém kontaktu s představiteli přímo švýcarského klubu švýcarských honičů. Poskytla jsem jim veškerou dostupnou fotodokumentaci, rodokmeny a dále i svojí úvahu, kde mohl problém vzniknout. Švýcarská strana zareagovala okamžitě a přislíbila maximální součinnost.Z prvních poznatků vyplývá, že kořeny problému jsou možná i více než 25 let staré. Co je dnes jisté, že tento problém nevznikl u českých chovatelů a dle jedné ze dvou možných teorií, které se ověřují, dost možná ani ve Švýcarsku! Je nanejvýš pravděpodobné, že v dobách velmi dávných došlo k přikřížení s jiným plemenem honiče.  Dle zbarvení dospělých jedinců se dá celkem vyloučit honič bernský.

Zřejmě si položíte otázku, proč se barevná štěňata ukazují až nyní. Odpověď je jednoduchá a logická. 25 let je doba odpovídající zhruba třem generacím. Vzhledem k velmi úzké a příbuzné základně chovných jedinců jak u nás tak i ve Švýcarsku, se nyní spojuje 3. – 4. generace s předky, kteří mohou být potencionálními nosiči alely „at“, která nemá figurovat v genetickém profilu honiče švyckého. Barevná odlišnost vznikne pouze, a to pouze zdůrazňuji, v momentě, kdy se tato alela setká ze strany otce i matky.

Jak se dostala tato alela na naše honiče? V prvopočátku došlo dejme tomu k nechtěnému či nepozorovanému spojení švyckého honiče s druhým plemenem. V ten moment se zákonitě narodila čistá švycká štěňata, protože původní alela „ay“ - jediná přípustná pro švyckého honiče - nedala průchod recesivní alele „at“, tzn. neprojevilo se nestandardní zbarvení. Avšak 50% štěňat z takového spojení se stalo skrytými nosiči s alelou „ay“ a „at“.

Jeden podobný případ se stal před šesti lety (ne u nás a ani ne ve Švýcarsku), kdy se čistokrevné feně bernského honiče a čistokrevnému švyckému psovi narodila výhradně jen samá švycká štěňata. Ta se však z 50% stala nosiči trocolorního genu. Upozorňuji, že do chovu se z tohoto vrhu nikdy žádné štěně nezapojilo. Fotografie mi, s výslovným souhlasem ke zveřejnění pouze na našich stránkách, poskytla majitelka těchto psů  pro dokreslení a vaší lepší představě, jak genetika funguje. Její další šíření a užití, je zakázáno!

Jsme v samém začátku zjišťování, proto nechci více spekulovat, ale dost možná problém vznikl v jiné zemi než ve Švýcarsku a samozřejmě než v České republice.

Ke všemu přistupuji s rozumem, bez unáhlených závěrů a je jistě pochopitelné, že vyvíjím maximální úsilí, abych se dobrala původu tohoto problému, který se stal časovanou bombou.

 Dovolím si ještě připomenout, že jediné relevantní informace mám já jako chovatelka, u které se štěňátka narodila a mám přímé osobní spojení s chovateli ve Švýcarsku. Informace z jiných zdrojů jsou vesměs spekulace a nejsou podložené žádným osobním kontaktem se mnou.

ZDE JE POSKYTNUTÉ FOTO SITUACE SPOJENÍ ŠVYCKÉHO PSA S BERNSKOU FENOU
Švycký pes nenesl recesivní alelu "at", proto se narodila jen štěňata se standardním švyckým zbarvením

zahraniční vrh